Uusin koostumustieto vahvistaa: Kotitalouksien pakkausten ja biojätteen talteenottoa edelleen tehostettava

Biojätteen osuus kotitalouksien sekajätteessä on vähentynyt (https://kivo.fi/biojatteen-osuus-kotitalouksien-sekajatepussissa-vahenemassa/). Uusi tulos on määritetty jätelaitosten vuosien 2021-2023 aikana tekemien tutkimusten perusteella. Tutkimukset kattavat 60 % Suomen asukasluvusta. Tämä tieto löytyy KIVOn ylläpitämästä koostumustietopankista (https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/).

Koostumustietopankin sekajätteen koostumustutkimusten tuloksista selviää myös yksityiskohtaisempia jätehuollon kehitystrendejä. KIVO on nyt täydentänyt aiempaa koostumustiedon julkistusta yksityiskohtaisella jätejaeluokituksella.

Pakkausten tuottajavastuun alaisten jätteiden osuus on merkittävästi kasvanut vuodesta 2020. Sekajätteessä olevien pakkausjätteiden kokonaisosuus on noussut 4,6 prosenttiyksikköä. Eri pakkausmateriaaleja on sekajätteessä keskimäärin 28,0 %. Kasvu selittyy muovi- ja kartonkipakkausten osuuksien kasvulla.

Sekajätteessä oleva biojäte on entistä suuremmassa määrin ruuanvalmistuksen tähteiden – kuten kuoret ja perkuujäte – ja syömättömien elintarvikkeiden muodostamaa keittiöbiojätettä. Puutarhajätteen ja muun biojätteen osuudet sen sijaan ovat laskeneet. Tämä keittiöbiojäte on juuri sitä jätettä, joka tulisi kotitalouksissa päätyä biojätteen erilliskeräykseen tai kotikompostointiin.

KIVOn johtava asiantuntija Timo Hämäläinen toteaa, että uusin kotitalouksien sekajätteen valtakunnallinen koostumustieto vahvistaa sen, että yhdyskuntajätehuollon keskeisin haaste liittyy biojätteen ja muovipakkausjätteiden talteenottoon. Tarvitaan sekä erilliskeräyspalveluiden laajentamista että parempaa lajittelutehokkuutta. Hämäläinen korostaa, että keskeinen rooli tulee olemaan heinäkuussa 2023 käynnistynen kuntien ja pakkaustuottajien valtakunnallisen kiinteistökeräyksen tehokkaalla toteuttamisella. Lisätietoja valtakunnallisesta pakkausyhteistyöstä https://kivo.fi/ymmarramme/valtakunnallinen-yhteistyosopimus/

 

Tilastokeskuksen tuoreimmasta jätetilastosta voi myös tulkita käynnissä olevaa jätehuollon murrosta. Tilastokeskus julkisti 13.2.2024 vuoden 2022 yhdyskuntajätetilaston (https://www.stat.fi/julkaisu/cl8ipj3ju10rh0bw3o09ns9lv). Sekalaisen yhdyskuntajätteen, sekajätteen,  osuus kaikesta jätteestä laski merkittävästi.

 

Lisätiedot: Timo Hämäläinen, johtava asiantuntija
timo.hamalainen@kivo.fi, 050 442 2371