Biojätteen osuus kotitalouksien sekajätepussissa vähenemässä

Kotitalouksien sekajätepussista keskimäärin yli 32 prosenttia on yhä biojätettä. Biojätteen massaosuus on kuitenkin laskenut edellisestä vuoden 2020 tilanteesta. Laskua yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä. Kehityksen taustalla voi olla kampanjointi biojätteen syntypaikkalajittelun edistämiseksi ja biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen entistä kattavammin pienempiin asuinkiinteistöihin.

Biojätteen osuus ei suoraan vaikuta sekalaisten jätteiden osuuteen. Merkittävimpien hyötyjätteiden massaosuudet sen sijaan kasvoivat. Muovijätteen osuus nousi 0,8 prosenttiyksikköä ja paperin puolestaan 1,1 prosenttiyksikköä.

Sekajätteen tuoreet koostumustiedot on julkaistu Suomen Kiertovoima ry KIVOn koostumustiedon päivityksestä. KIVO kokoaa jätelaitosten tekemien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset valtakunnalliseen koostumustietopankkiin. Koostumustietopankkiin tallennettujen vertailukelpoisten tulosten perusteella voidaan määrittää kotitalouksien sekajätteen keskimääräinen valtakunnallinen koostumus.

Kuntien jätelaitokset tutkivat kattavasti kotitalouksien sekalaisen yhdyskuntajätteen, sekajätteen koostumusta. Tutkimukset tehdään yhteisen valtakunnallisen tutkimusmenetelmän mukaisesti. Tutkimusmenetelmä löytyy KIVOn ylläpitämästä koostumustietopankista (https://kivo.fi/ymmarramme/koostumustietopankki/). Jätelaitokset seuraavat sekajätteen koostumusta kehittääkseen asukkaille tarjoamiaan jätehuoltopalveluja. Näin ne tukevat alueellaan kierrätyksen myönteistä kehitystä sekä toimivampaa jätehuoltoa osana kiertotaloussiirtymää.

Jätehuollon kehittäminen edellyttää kattavaa ja luotettavaa tietoa jätteistä ja jätevirtojen muuttumisesta. Tietoa tarvitsevat ennen kaikkea jätteentuottajat, jätehuollon palveluiden tuottajat ja lainsäädännön laatijat.

KIVO päivitti kotitalouksien sekajätteen keskimääräisen valtakunnallisen koostumuksen. Uusi tulos on määritetty jätelaitosten vuosien 2021-2023 aikana tekemien tutkimusten perusteella. Tutkimukset kattavat 60 % Suomen asukasluvusta.

Kotitalouksien sekajätepussin materiaalijakeiden keskimääräiset massaosuudet vuonna 2023

 

Suurimmat muutokset 2020 2023 Muutos
Biojäte 33,1 % 32,3 % -0,8 %-yksikköä
Muovi 17,0 % 17,8 % +0,8 %-yksikköä
Paperi 9,0 % 10,1 % +1,1 %-yksikköä

 

Suurimmat muutokset kotitalouksien sekajätteen keskimääräisessä koostumuksessa vuoden 2020 ja vuoden 2023 koostumustiedoissa.