Yhdistämme yli 5 miljoonaa suomalaista kiertotalouden voimaksi

Edistämme kiertotaloutta uudistamalla jätehuoltoa ja innovoimalla materiaalien kierrätystä kuntien jätelaitosten kanssa. Toimimme vastuullisesti, luotettavasti ja hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa.

 

 

Jäsen

Botniarosk Oy Ab Ekorosk Ab Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy HSY:n jätehuolto Jämsän kaupunki, Elinvoimatoimi Jätekukko Oy Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Ekokymppi) Keräämö Oy Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä Kierrätysyhtiö Rippee Kiertokaari Oy Kiertokapula Oy Kuhmoisten kunta Kymenlaakson Jäte Oy Lakeuden Etappi Oy Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Metsäsairila Oy Millespakka Oy Mustankorkea Oy Napapiirin Residuum Oy Perämeren Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Puhas Oy Rauman seudun jätehuoltolaitos Rosk’n Roll Oy Ab Salpakierto Oy Sammakkokangas Oy Stormossen Ab Oy Vestia Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy

Yhteistoimintajäsen

AFRY Finland Oy Akkukierrätys Pb Oy Asianajotoimisto Roihu Oy Biosairila Oy Botek Systems AB Ecomond Oy Ekokumppanit Oy Elenium Oy Enercet Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Gasum Oy Kuusakoski Oy LUT Energia, Ympäristötekniikka M-Technology Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sarlin Oy Ab SER-Tuottajayhteisö ry Suomen Erityisjäte Oy Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Suomen Ympäristöopisto SYKLI Tampereen yliopisto – Materiaalitiede ja ympäristötekniikka Teknologian tutkimuskeskus VTT Turku AMK Uusioaines Oy Verte Oy Vitec Tietomitta Oy

Yhteistoimintajäsen - jätevoimala

Kotkan Energia Oy Lounavoima Oy Oulun Energia Oy Riikinvoima Oy Tammervoima Oy Vantaan Energia Oy Westenergy Oy Ab

KIVO mukana yhteistyössä

CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants ISWA International Solid Waste Association MWE Municipal Waste Europe