Yhdistämme yli 5 miljoonaa suomalaista kiertotalouden voimaksi

Edistämme kiertotaloutta uudistamalla jätehuoltoa ja innovoimalla materiaalien kierrätystä kuntien jätelaitosten kanssa. Toimimme vastuullisesti, luotettavasti ja hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa.

 

 

Jäsen

Botniarosk Oy Ab Ekorosk Ab Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy HSY:n jätehuolto Jämsän kaupunki, Yhdyskuntatoimi Jätekukko Oy Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Ekokymppi) Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä Kiertokaari Oy Kiertokapula Oy Kymenlaakson Jäte Oy Lakeuden Etappi Oy Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Metsäsairila Oy Millespakka Oy Mustankorkea Oy Napapiirin Residuum Oy Perämeren Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Porin kaupunki/Tekninen palvelukeskus/Jätehuolto Puhas Oy Rauman seudun jätehuoltolaitos Rosk’n Roll Oy Ab Salpakierto Oy Sammakkokangas Oy Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy Stormossen Ab Oy Vestia Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy

Yhteistoimintajäsen

AFRY Finland Oy Akkukierrätys Pb Oy Ecomond Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Gasum Oy Kuusakoski Oy LUT Energia, Ympäristötekniikka Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Puupakkausten Kierrätys PPK Oy Sarlin Oy Ab SER-Tuottajayhteisö ry Suomen Erityisjäte Oy Suomen Kuitukierrätys Oy Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Suomen Ympäristöopisto SYKLI Tampereen yliopisto – Materiaalitiede ja ympäristötekniikka Tamtron Systems Oy Teknologian tutkimuskeskus VTT Turun ammattikorkeakoulu Oy / Tekniikka, ympäristö ja talous Uusioaines Oy Verte Oy Vitec Tietomitta Oy

Yhteistoimintajäsen - jätevoimala

Kotkan Energia Oy Oulun Energia Oy Riikinvoima Oy Tammervoima Oy Vantaan Energia Oy Westenergy Oy Ab

KIVO mukana yhteistyössä

CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants ISWA International Solid Waste Association MWE Municipal Waste Europe