Koostumustietopankki

Koostumustietopankin tarkoituksena on koota yhteen ja jalostaa sekajätteen koostumustutkimusten tulokset. Tietopankin ylläpitämisessä on pyrkimyksenä laadukas ja avoin tiedon kokoaminen ja jalostaminen. Tietojen tallentaminen perustuu valtakunnalliseen suositukseen koostumustutkimusten toteuttamisesta (Opas sekajätteen koostumustutkimuksiin). KIVOsta on saatavissa tutkimustulosten kokoamisen avuksi excel-työkalu.

Jaeluokitus perustuu kolmeen hierarkkiseen tasoon, joista koostumustutkimuksen suorittaja valitsee tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tavoitteiden mukaisen vaihtoehdon. Yksinkertaisimmillaan tutkimus sisältää ensimmäisen tason 11 jaeluokkaa, jotka perustuvat materiaali- ja tuoteryhmäluokitteluun. Toisella tasolla on keskitytty lähinnä pakkausten tuottajavastuunalaisten jätteiden tunnistamiseen.

Koostumustietopankkiin on tallennettu kunnallisten jätelaitosten toteuttamien kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset. KIVO päivitti kotitalouksien sekajätteen keskimääräisen valtakunnallisen koostumuksen. Uusi tulos on määritetty jätelaitosten vuosien 2021-2023 aikana tekemien tutkimusten perusteella. Tutkimukset kattavat 60 % Suomen asukasluvusta. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vertailukelpoisten tutkimustulosten perusteella laskettu eri jakeiden keskimääräiset massaosuudet jaeluokituksen karkeimmalla tasolla.

Kotitalouksien sekajätepussin materiaalijakeiden keskimääräiset massaosuudet vuonna 2023

Tutustu yksikohtaisempaan kotitalouksien sekajätteen koostumukseen.

Kotitalouksien sekajätteen keskimääräinen valtakunnallinen koostumus on määritetty seuraavien kunnallisen jätelaitosten toteuttamien koostumustutkimusten perusteella:
» Pirkanmaan sekajätteen koostumus 2023
» Oulun seudun sekajätteen koostumus 2023
» Etelä-Karjalan sekajätteen koostumus 2023
» Keski-Suomen sekajätteen koostumus 2023
» Kuopion seudun sekajätteen koostumus 2023
» Etelä-Pohjanmaan sekajätteen koostumus 2023
» Lounais-Suomen sekajätteen koostumus 2022
» Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekajätteen koostumus 2022
» Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2021

Tutustu edelliseen valtakunnallinen sekajätteen koostumustietoon vuodelta 2020.

Listaus kaikista koostumustietopankkiin talletetuista kunnallisten jätelaitosten toteuttamista kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimuksista