Sekajätteestä kaksikolmasosaa biojätettä, muovia ja puukuituja

Tieto kotitalouksien sekajätteen koostumuksesta löytyy KIVOn ylläpitämästä koostumustietopankista. Tietopankkiin on tallennettu kuntien jätelaitosten toteuttamien koostumustutkimusten tulokset. Tietopankista löytyy lisäksi tieto sekajätteen valtakunnallisesta koostumuksesta.

KIVO on päivittänyt tietopankkiin uusimmat koostumustutkimukset. Kotitalouksien sekajäte sisältää keskimäärin eniten biojätettä (33 %), muovia (17 %) sekä paperia, kartonkia ja pahvia (9 %).

Tutustu sekajätteen keskimääräiseen koostumukseen ja uusiimpiin koostumustutkimuksiin koostumustietopankista.

Kotitalouksien sekajätteen materiaalijakeiden keskimääräiset osuudet, päivitetty 29.12.2020

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi