Kotitalouksien metalli- ja muovipakkausjätteen koostumusta tutkitaan kesällä

Kesän 2024 aikana tutkitaan kuluttajapakkausjätteiden koostumuksia. Tutkimusta teettävät jätelain vaatimusten mukaisen valtakunnallisen pakkausjäteyhteistyön kumppanit Suomen Kiertovoima ry KIVO, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy. Organisaatiot ovat tehneet pakkausjätteiden kiinteistökeräystä koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukainen toiminta edellyttää entistä laadukkaampaa ja kattavampaa tietoa jätevirroista. Tätä koostumusselvitys palvelee.

Valtakunnallisissa tutkimuksissa selvitetään asuinkiinteistöillä ja RINKI-ekopisteissä kerätyn muovipakkaus- ja metallijätteen laatua ja koostumusta. Tutkimus tehdään yhdessä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa. Metallijätteen tutkimukseen lisäksi osallistuvat akkujen ja paristojen (Recser Oy), pantillisten juomapakkausten (Suomen palautuspakkaus Oy) sekä sähkölaitteiden tuottajayhteisöt.

Tutkimusnäytteet otetaan eri puolilla Suomen olevissa pakkaustuottajayhteisöjen vastaanottoterminaaleissa. Pakkausjäteyhteistyön sopimus velvoittaa jätelaitoksia ja kuntia toimittamaan keräämänsä pakkausjätteet tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottoterminaaleihin. FCG lajittelee näytteet kesän aikana. Loppukesästä hankkeen tilaajat julkistavat uutta tietoa suomalaisten pakkausjätevirroista.

Hankkeen tilaajien edustaja toimii Suomen Pakkaustuottajat Oy:n Satu Estakari.

Valtakunnallinen pakkausyhteistyö käynnistyi Suomen Kiertovoima ry KIVOn, Suomen Kuntaliitto ry:n, Suomen Pakkaustuottajat Oy:n ja Sumi Oy:n välillä heinäkuussa 2023. Kunnat ja pakkaustuottajayhteisöt järjestävät kuluttajapakkausten keräyksen kotitalouksista yhteistyössä. Lisätietoa yhteistyöstä

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi