KIVO yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaatimassa biokaasun verotusratkaisujen korjausliikettä

Suomen Kiertovoima ry KIVO on yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Bioenergia ry:n, Suomen Kaasuyhdistys ry:n, Energiateollisuus ry:n ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kanssa esittänyt, että biokaasun valmisteverotukseen tehdään korjausliikkeitä kevään kehysriihen yhteydessä toimialan kehitysedellytysten varmistamiseksi. 

Yksi korjausliikkeistä on kannanotossa yksilöityjen biokaasulaitokset katsominen teolliseksi toiminnaksi ja täten oikeutetuiksi hyödyntämään kierrätysteollisuuden alempaa sähköveroluokkaa. Tällä hetkellä biokaasun tuotanto ja kierrätyslannoitteiden valmistus eivät ole teollisuuden sähköveroedun piirissä.  

Tällä hetkellä biokaasun lämmitys– ja työkonekäytön verottomuus ei käytännössä toteudu valmisteverolaissa olevan virheellisen kestävyysvaatimusten soveltamisen vuoksi. Laki edellyttää kestävyysjärjestelmän käyttöönottoa myös sellaisilta biokaasun tuotantolaitoksilta, joita uusiutuvan energian direktiivin kestävyysvaatimukset eivät edes koske. 

Ilman kestävyyden osoittamista lankeaa maksettavaksi maakaasun mukainen verotaso, mikä tekee lämmön tuotannosta kannattamatonta. Tämä uhkaa lisätä biokaasun soihduttamista ja vähentää kiinnostusta erityisesti pienen mittakaavan biokaasulaitosinvestointeihin.  

Lue koko kannanotto tästä.

KIVO mukana myös biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelussa 17.3. Lue lisää!