Jätehuoltosektori jatkaa ilmastomyönteistä kehitystään

Tilastokeskuksen 23.5. julkistetun pikaennakon mukaan Suomen vuoden 2018 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 56,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Suomen päästöt kasvoivat 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Jätehuoltosektorilla kehitys oli merkittävästi onnistuneempaa –jätehuoltosektorin päästöt jatkoivat merkittävää pienenemistään. Jätehuoltosektori pienensi vuonna 2018 ilmastonmuutosvaikutustaan 6 % vuodesta 2017.

KIVO uutisoi lokakuussa 2018, että jätehuoltosektorin kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet 60 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2017, ja oli ainoa sektori, joka on onnistunut merkittävästi pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi