Jätehuolto näyttää esimerkkiä ilmastomuutoksen torjunnassa

Jätehuoltosektorin kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 60 prosenttia

Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tuorein raportti kertoo hätkähdyttävän huonoja uutisia ilmaston lämpenemisen kehityksestä. Jätehuolto on ainoa sektori, joka Suomessa on onnistunut merkittävästi pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta, selviää Tilastokeskuksen julkistamasta vuoden 2017 tilastosta. Jätehuoltosektorin päästöt ovat vähentyneet lähes 60 prosenttia. Vuonna 2017 päästöt pienenivät edellisestä vuodesta 6 prosenttia.

Erinomaisen kehityksen taustalla on jätteiden hyödyntämisen lisääntyminen. Materiaalikierrätykseen on panostettu ja loppusijoitettavien jätteiden osuus on pienentynyt voimakkaasti. Kierrätyskelvottoman kotitalouksien sekajätteen kuntien jätelaitokset ohjaavat nykyaikaisiin jätevoimaloihin, joissa se muutetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Jätteen hyödyntäminen energiana vähentää mm. fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta.

Tämän myönteisen kehityksen valossa on kummallista, että Suomen nykyinen hallitus aikoo rankaista jätehuoltosektoria päästökauppalain muutoksella. Suomi suunnittelee muista Euroopan maista poiketen jätteiden energiahyödyntämisen siirtämistä taakanjakosektorilta päästökaupan piiriin. KIVO on todennut päästökauppalain muutoksen lausunnossaan, että ehdotuksen lähestymistapa on virheellinen.

EU:n päästökaupan tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja polttoainevalinnan ohjaaminen kohti vähäpäästöisempiä polttoaineita. Jätteenpolttolaitoksen tehtävä on kaksoisroolistaan johtuen käsitellä kierrätyskelvottomat jätteet eikä jätteenpolttolaitos voi näin ollen valita polttoainettaan, minkä pitäisi EU:n päästökauppajärjestelmän periaatteiden mukaan olla mahdollista.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi