Jätehuollon kehittäminen oikealla tiellä

Suomen hallitus nojaa politiikan teossaan tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin, mikä näkyi vahvasti huhtikuussa annetussa jätelakiesitysluonnoksessa. Pohjan esitysluonnokselle antoi mm. Euroopan komission Suomelle antama varhaisvaroitus sekä Suomen Ympäristökeskuksen selvitys ”JÄTEKIVA”, jotka osoittivat puutteet suomalaisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Haastavat kierrätystavoitteet asettavat meidät, kuten muutkin EU-maat, valtaisan ponnistuksen eteen. Jätehuollon maailman on muututtava ja siksi meilläkin tarvitaan jätelain uudistus. Eri jätelajien erilliskeräys kiinteistöiltä tulee lähivuosien aikana lisääntymään. Onnistuminen edellyttää jätehuollon kokonaisuuden entistä parempaa hallintaa. Tämän kokonaisuuden kehittämisessä on pidettävä mielessä, että Jätehuoltoa tehdään ympäristönsuojelullisista syistä asukkaita varten, ei yksityistä voitontavoittelua tukien. Jätehuollon operatiivinen kokonaisuus on saatava optimoitua ja synkronoitua tehokkaaksi ja mahdollisimman edulliseksi asukkaille. Tämä tarkoittaa myös kattavaa jätekuljetusten järjestämisen hallintaa.

Yksityinen jätekuljetussektori kipuilee parhaillaan muutosten ja kehityksen tuulien puhaltaessa. Me kuntien jätelaitosten edustajat olemme kuitenkin tarjonneet yrityssektorille läheistä yhteistyötä, jotta kunnan järjestämissä jätekuljetuksissa voitaisiin ottaa paremmin huomioon paikalliset ja alueelliset toimijat. Yhteistyötarjous, jota ei ole ainakaan vielä otettu vastaan, tarkoittaisi mm. kuljetushankintojen kriteerien laatimista tavalla, joka helpottaisi pk-yritysten osallistumista julkisiin jätekuljetushankintoihin ja niissä menestymistä.

Kesälomakauden jälkeen hallituspuolueiden linjatessa annettavan hallituksen esityksen sisältöä, tulemme näkemään, perustetaanko varsinainen hallituksen esitys lausuntokierroksen huutoäänestykseen vai pysyykö hallitus tietopohjaisen linjavalinnan takana, mitä 28.4. annettu esitysluonnos edusti.

 

KIVOn lausunto luettavissa täällä.