Yhdyskuntajätehuolto lukujen valossa

Kotitaloudet ja muut toimijat tuottavat 3 % jätteistä
Yhdyskuntajätettä kertyi Suomessa vuonna 2016 noin 2,8 miljoonaa tonnia. Asukasta kohden laskettuna määrä on noin 500 kiloa. Kotitaloudet tuottavat yli puolet yhdyskuntajätteestä, palvelualoilla suurimmat tuottajat ovat kauppa ja terveydenhuolto. Yhdyskuntajäte ei sisällä mm. kaivos- tai muun teollisuuden jätteitä eikä maa- ja metsätalouden jätteitä. Yhdyskuntajätteen osuus kaikesta jätteestä on vain noin 3 %.

Suomessa muodostuu vuosittain noin 100 miljoonaa tonnia jätettä

 

Kuntien vastuulla puolet yhdyskuntajätteistä
Vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä jakautuu jätelain mukaan kuntien, tuottajien ja jätteentuottajien kesken. Kuntien vastuulla olevan kotitalousjätteen osuus kaikesta yhdyskuntajätteestä on 46 %. Tämän lisäksi kunnat vastaavat mm. sosiaali- ja terveydenpalveluissa sekä kunnan omassa toiminnassa syntyvästä yhdyskuntajätteestä (10 %). Tuottajien vastuulla on neljäsosa yhdyskuntajätteestä. Loppuosan jätehuollon järjestämisestä vastaavat elinkeinoelämän jätteentuottajat itse.

Kunnan vastuulla on puolet yhdyskuntajätteestä

 

Lähes kaikki kierrätetään ja hyödynnetään

Kehitys jätehuollossa on viime vuosina ollut huomattavan nopeaa. Vuosikymmen sitten 60 prosenttia kaikesta jätteestä sijoitettiin kaatopaikoille. Vuonna 2016 kierrätettiin materiaalina 42 prosenttia ja energiana hyödynnettiin 55 prosenttia.

Yhdyskuntajätteiden käsittely vuosina 2002–2016. Lähde: Jätetilasto – Yhdyskuntajätteet 2016, Tilastokeskus

 

Biojätteen kierrätys on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen energiahyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi.

Näkemyksemme mukaan yhdyskuntajätehuollon kehitys tulee olemaan yhtä voimakasta myös lähivuosina. Kiertotalouden kehittyminen edellyttää jatkossa panostamista kierrätyskelpoisten materiaalien markkinoihin.

Yhdyskuntajätteet 2002-2030 (t/a): Tiedot 2002-2016 Tilastokeskus, vuodet 2017- KIVOn arvio

 

Jätehuolto Euroopassa
Suomi on saavuttanut Euroopan kärjen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisessä. Eurooppalainen vertailu on kuitenkin erittäin haasteellista johtuen tilastoinnin erilaisista käytännöistä.

Yhdyskuntajätteen käsittely Euroopassa 2016

Suomessa kotitalouksien jätehuolto on tehokasta
Suomessa kotitalouksien jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin vaan kotitaloudet maksavat käyttämistään palveluista. Kotitaloudet voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa merkittävästi jätehuoltokustannuksiinsa. Monien jätelajien palauttaminen ekopisteisiin ja jäteasemille on maksutonta ja kiinteistöjen jäteastioiden oikealla mitoituksella voi säästää tyhjennyskustannuksissa.

Vuonna 2016 jätehuolto maksoi keskimäärin 65 € kerrostaloasukkaalle, 86 € rivitaloasukkaalle ja 93 € omakotitalossa asuvalle. Kustannus asiakkaalle on pysyneet samalla tasolla kaikille kiinteistötyypeille, vaikka jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen on edistynyt merkittävästi.