Polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus Turun seudulla 2015

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2015

Tilaaja

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Toteuttaja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tavoitteet

1. Tuottaa tietoa sekajätteen laadusta palvelutasoittain;
2. Testata Laatujäte-hankkeessa luodun sekajätteen koostumustutkimusoppaan sisältämää jätejakeiden luokitteluohjetta

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

1: taloyhtiöt, taajama; 2: omakotitalot, taajama; 3: omakotitalot, haja-asutusalue

Polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus Turun seudulla 2015 (raportti)

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 42,8 % 1.1 Keittiöjäte 32,8 % 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 2,2 % 1.2.1 Risut ja oksat 0,6 %
1.2.2 Muu puutarhajäte  1,6 %
1.3 Muu biojäte  7,9 %
2. Paperi  7,2 % 2.1 Paperipakkaukset  1,0 %
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 6,2 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi  4,6 %
2.3.2 Muu paperi  1,6 %
3. Kartonki ja pahvi 8,2 % 3.1 Kartonkipakkaukset 5,4 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset 1,8 %
3.3 Muu kartonki ja pahvi 1,0 %
4. Puu 1,1 % 4.1 Puupakkaukset 0,0 %
4.2 Kyllästetty puu 0,0 %
4.3 Muu puu 1,1 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu  0,5 %
4.3.2 Muu puu  0,6 %
5. Muovi 17,6 % 5.1 Muovipakkaukset  15,3 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset 7,3 %
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset 8,0 %
5.2 Muu muovi 2,3 % 5.2.1 Muu kovamuovi 1,7 %
5.2.2 Muu kalvomuovi  0,6 %
6. Lasi 1,5 % 6.1 Lasipakkaukset 1,2 %
6.2 Muu lasi  0,3 %
7. Metalli 1,6 % 7.1 Metallipakkaukset 1,2 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset 0,5 %
7.1.2 Muut metallipakkaukset 0,7 %
7.2 Muu metalli 0,5 %
8. Tekstiilit ja jalkineet 6,0 % 8.1 Jalkineet ja laukut 1,3 %
8.2 Muut tekstiilit 4,7 % 8.2.1 Vaatteet 2,8 %
8.2.2 Muut kankaat 1,9 %
9. Sähkölaitteet ja akut  0,5 % 9.1 Sähkölaitteet 0,4 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput  0,1 %
9.1.2 Muut sähkölaitteet  0,3 %
9.2 Paristot ja pienakut 0,0 %
9.3 Ajoneuvoakut 0,0 %
10. Vaaralliset kemikaalit 0,1 % 10.1 Lääkkeet 0,0 %
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit 0,1 %
11. Sekalaiset jätteet 13,3 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset 0,5 %
11.2 Vaipat ja siteet 8,5 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 4,4 % 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet 2,4 %
11.3.2 Kiviainekset  1,3 %
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet  0,7 %