Mustankorkea Oy:n kuivajätteen lajittelututkimus 2010

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2010

Tilaaja

Mustankorkea Oy

Toteuttaja

Pete Kuitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

Saada tietoa Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskukseen tulevien kotitalouksien kuivajätekuormien eri jätejakeiden määristä ja prosentuaalisista osuuksista.

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Aluetyypit (taajama ja haja-asutusalue); kiinteistötyypit (kaksi eri kiinteistöryhmää)

Mustankorkea Oy:n kuivajätteen lajittelututkimus 2010

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 6,4 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 7,5 % 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 1,4 % 6.1 Lasipakkaukset
6.2 Muu lasi
7. Metalli 1,7 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 0,2 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet