Sekajätteen koostumustutkimus Jätekukko Oy 2008

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2008

Tilaaja

Jätekukko Oy

Toteuttaja

Johanna Hynynen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

1. Selvittää kotitalouksissa syntyvän jätteen määrää ja koostumusta;
2. Selvittää erilaisten jätehuollon palvelutasojen ja kiinteistöjen koon vaikutusta sekajätteen koostumukseen

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Kyllä

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Jätteentuottajat (kotitaloudet); aluetyypit (taajama ja haja-asutusalue); kiinteistötyypit (yli 10 huoneistoa, alle 10 huoneistoa, omakotitalo, aluekeräyspiste)

Sekajätteen koostumustutkimus Jätekukko Oy 2008

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat 1,3 %
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 6,2 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 1,6 % 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 6.1 Lasipakkaukset 2,2 %
6.2 Muu lasi
7. Metalli 2,6 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 2,4 % 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut  0,8 9.1 Sähkölaitteet 0,7 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut  0,0 %
9.3 Ajoneuvoakut  0,0 %
10. Vaaralliset kemikaalit  1,0 % 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet 5,2 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet