Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu 2016

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2016

Tilaaja

HSY

Toteuttaja

HSY

Tavoitteet

– Tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa kotitalouksien sekajätteen koostumuksesta.
– Tuottaa tietoa jätehuoltomääräysten vaikuttavuudesta.
– Tuottaa tietoa sekajätteen koostumuksesta eri kiinteistötyypeillä.
– Selvittää mahdollisia muutoksia sekajätteen laadussa ja määrässä aikaisempiin vuosiin verrattuna.
– Järjestää tutkimus niin, että muut organisaatiot voivat tutkia sekajätteen joukossa olevia jätejakeita.

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Kyllä

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Kiinteistötyyppi (1, 2-4, 5-9, 10-19 ja yli 20 huoneiston kiinteistöt)

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu  2016 (raportti)

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 33,0 % 1.1 Keittiöjäte 19,6 % 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 3,9 % 1.2.1 Risut ja oksat 1,0 %
1.2.2 Muu puutarhajäte  3,3 %
1.3 Muu biojäte 8,5 %
2. Paperi 12,1 % 2.1 Paperipakkaukset  0,8 %
2.2 Pehmopaperi  3,6 %
2.3 Muu paperi 7,7 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi  4,8 %
2.3.2 Muu paperi  2,9 %
3. Kartonki ja pahvi 7,5 % 3.1 Kartonkipakkaukset 5,5 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit 0,9 %
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset 4,6 %
3.2 Pahvipakkaukset 1,1 %
3.3 Muu kartonki ja pahvi 0,9 %
4. Puu 1,4 % 4.1 Puupakkaukset 0,0 %
4.2 Kyllästetty puu 0,2 %
4.3 Muu puu  1,1 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu  0,5 %
4.3.2 Muu puu  0,6 %
5. Muovi 16,1 % 5.1 Muovipakkaukset  14,4 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset  7,3 %
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset  7,1 %
5.2 Muu muovi 1,6 % 5.2.1 Muu kovamuovi  1,3 %
5.2.2 Muu kalvomuovi  0,3 %
6. Lasi 2,4 % 6.1 Lasipakkaukset 2,2 %
6.2 Muu lasi  0,2 %
7. Metalli 2,6 % 7.1 Metallipakkaukset 1,4 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset  0,6 %
7.1.2 Muut metallipakkaukset  0,8 %
7.2 Muu metalli 1,2 %
8. Tekstiilit ja jalkineet 5,0 % 8.1 Jalkineet ja laukut  1,5 %
8.2 Muut tekstiilit 3,6 % 8.2.1 Vaatteet  2,5 %
8.2.2 Muut kankaat  1,1 %
9. Sähkölaitteet ja akut  0,8 % 9.1 Sähkölaitteet 0,8 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput  0,0 %
9.1.2 Muut sähkölaitteet 0,8 %
9.2 Paristot ja pienakut  0,0 %
9.3 Ajoneuvoakut  0,0 %
10. Vaaralliset kemikaalit  0,4 % 10.1 Lääkkeet  0,1 %
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit  0,3 %
11. Sekalaiset jätteet  18,8 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset 1,1 %
11.2 Vaipat ja siteet 7,5 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 10,1 % 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet  6,0 %
11.3.2 Kiviainekset  1,0 %
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet  3,1 %