Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu 2012

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2012

Tilaaja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Toteuttaja

Ramboll Finland Oy / Sanna Pulkkinen, Seela Sinisalo

Tavoitteet

1 Tuottaa tietoa kotitalouksien sekajätteen määrästä ja laadusta;
2. Vertailla erityyppisten asuinkiinteistöjen jätteen määrää ja laatua;
3. Selvittää hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen vaikutusta kotitalouksien sekajätteen määrään ja laatuun;
4. Selvittää sekajätteen laadun mahdollisia muutoksia

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Kyllä

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Jätteentuottajat (vain kotitaloudet); kiinteistötyypit (viisi eri kiinteistöryhmää)

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu 2012 (raportti)

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 39,0 % 1.1 Keittiöjäte  25,3 % 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte  6,9 % 1.2.1 Risut ja oksat
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte  7,2 %
2. Paperi 6,5 % 2.1 Paperipakkaukset  0,0 %
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 6,5 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi  10,7 % 3.1 Kartonkipakkaukset  9,2 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit  0,5 %
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset  8,7 %
3.2 Pahvipakkaukset 1,3 %
3.3 Muu kartonki ja pahvi 0,2 %
4. Puu 1,9 % 4.1 Puupakkaukset 0,0 %
4.2 Kyllästetty puu 0,0 %
4.3 Muu puu 1,9 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi  18,1 % 5.1 Muovipakkaukset  16,3 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi  1,8 % 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi  2,3 % 6.1 Lasipakkaukset 2,2 %
6.2 Muu lasi  0,2 %
7. Metalli 3,0 % 7.1 Metallipakkaukset  2,0 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset 0,7 %
7.1.2 Muut metallipakkaukset 1,3 %
7.2 Muu metalli 1,0 %
8. Tekstiilit ja jalkineet  5,7 % 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat 2,2 %
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet  11,1 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset  0,8 %
11.2 Vaipat ja siteet 7,1 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 3,2 % 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet