Jätevoimalat

Yhdyskuntajätteestä noin puolet on toistaiseksi kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, joka hyödynnetään energiana. Tavoitteena on lisätä kierrätystä ja vähentää energiana hyödyntämistä. Kierrätyskelvotonta jätettä pääpolttoaineena käyttäviä jätevoimalaitoksia on Riihimäellä, Kotkassa, Lahdessa, Oulussa, Mustasaaressa, Vantaalla, Tampereella ja Leppävirralla.

Kuntien jätelaitosten aikaansaamat jätevoimaloiden ja biolaitosten verkosto

 

Sijaintikunta Voimalaitos Organisaatio Kapasiteetti (t/a)
Kotka  Korkeakosken voimalaitos  Kotkan Energia Oy 100 000
Lahti  Kymijärvi II kaasutuslaitos Lahti Energia Oy 250 000
Leppävirta  Riikinvoiman Ekovoimalaitos Riikinvoima Oy 145 000
Mustasaari  Westenergy jätevoimalaitos  Westenergy Oy Ab 190 000
Oulu  Laanilan ekovoimalaitos  Oulun Energia Oy 120 000
Riihimäki  Jätevoimala  Fortum Oyj 150 000
Riihimäki  Jätevoimala 2  Fortum Oyj 120 000
Tampere  Tammervoima  Tammervoima Oy 160 000
Vantaa  Vantaan jätevoimala Vantaan Energia Oy 360 000

 

Lisäksi Saloon on suunnitteilla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n yhdessä omistama jätevoimala. Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödyntämään jätelaitoksen 17 omistajakunnan asukkaiden polttokelpoiset jätteet, joista on kotona lajiteltu erilleen kierrätettävät jätejakeet ja vaaralliset jätteet. Laitoksessa jätteistä tuotetaan lähienergiaa Salon kaupungin asukkaille ja yrityksille. Ekovoimalaitokseen liittyvät rakentamisurakat on määrä alkaa vuoden 2018 aikana, ja laitos pyritään saamaan käyttöön vuoden 2020 lopulla.