Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen ennätys uusiksi – 97 % hyödyksi vuonna 2016

Tilastokeskuksen 15.1.2018 julkaisema yhdyskuntajätetilasto vahvistaa kotitalouksien jätehuollon positiivisen kehityksen. Vuonna 2016 kaikesta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin 97 %. Kehitys on ollut nopeaa, koska vuonna 2008 yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin reilusti alle puolet.

Yhdyskuntajätteiden käsittely vuosina 2002–2016. Lähde: Jätetilasto – Yhdyskuntajätteet 2016, Tilastokeskus

 

Positiivisen kehityksen taustalla on sekä kierrätyksen että energianahyödyntämisen lisääntyminen. Yhdyskuntajätteen kierrätys nousi myös uuteen ennätykseen. Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin uusien tuotteiden valmistukseen kaikkiaan yli 42 % ja energiana puolestaan hyödennettiin 55 %.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi