Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2020 yhdyskuntajätetilaston mukaan jätemäärä kasvoi 5 % yhteensä noin 3,3 miljoonaan tonniin. Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet.

Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2018 alkaen. Tilastossa näkyvä kasvu vuodesta 2019 oli merkittävä. Kasvun taustalla voi olla myös maaliskuussa 2020 Suomen rantautunut koronaepidemia, joka merkittävästi vaikutti tuotantoon ja kulutuksen kaikilla sektoreilla, Suomen Kiertovoima ry:n asiantuntija Timo Hämäläinen kommentoi. Laajamittainen siirtyminen etäkouluun ja -toimistoihin sekä kulutuskäyttäytymisen muutokset näyttäisivät näkyvän nyt julkistetuissa yhdyskuntatilastossa mm. yhdyskuntajätemäärän kasvuna.

Yhdyskuntajätteet käsittelytavoittain vuosina 2004–2020. Lähde: Tilastokeskus 2021.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi