Yhdyskuntajätetilasto 2018 – Muovin ja biojätteen keräysmäärät kasvussa

Tilastokeskus julkisti 15.1.2020 vuoden 2018 yhdyskuntajätetilaston. Suurin kohu julkistuksen jälkeen kohdistui kasvaneeseen yhdyskuntajätteen kokonaismäärään. Yhdyskuntajätteen määrä nousi vuonna 2018 yli 3 miljoonan tonnin.

Tilaston valossa suurin osa kasvusta näyttäisi tulevan sekajätteen määrän kasvusta. Sekajätteen määrän kasvun taustalla saattaa kuitenkin olla varastojen purku, epäilee KIVOn asiantuntija Timo Hämäläinen. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon astuttua voimaan vuoden 2016 alussa, ei Suomessa ollut riittävästi kapasiteettia sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämiseksi energiana. Hämäläinen epäileekin, että eri toimijat ovatkin varastoineet jätteitä odottamaan käsittelymahdollisuuksien lisääntymistä ja näitä varasto purettiin merkittävässä määrin vuoden 2018 aikana.

Tuoreesta tilastosta on poimittavissa kuitenkin paljon hyvää kehitystä: Kierrätysasteen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä on osoitus hitaasta, mutta silti oikeansuuntaisesta kehityksestä. Erilliskerätyn muovin määrä nousi 91 % ja kierrätysmäärä kasvoi 210 %. Tämä johtunee kierrätysmuovin jalostuslaitoksen toiminnan tehostumisesta sekä keräyspalveluiden paranemisesta. Erilliskerätyn biojätteen määrä puolestaan nousi 9 %.

Muovin keräys- ja kierrätysmäärien kasvu oli yllättävän suuri vuonna 2018. Kasvu on luultavasti jatkunut voimakkaana vuonna 2019 johtuen mm. paljon julkisuutta saaneesta YLEn i love muovi -kampanjasta ja kuntien jätelaitosten panostuksista muovin erilliskeräyksen laajentamiseksi.

Linkki uusimpaan yhdyskuntajätetilastoon

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi