CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CEWEP on eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio jätevoimaloiden omistajille ja operaattoreille. CEWEPin jäseninä on noin 400 jätevoimalaa 22 maasta. Nämä edustavat yli 80 % Euroopan jätteenpolttokapasiteetista.

KIVO on suomalaisten toimijoiden edustaja CEWEPssä. Jätevoimaloita Suomessa omistavien ja operoivien toimijoiden on mahdollista liittyä eurooppalaiseen yhteistyöhön liittymällä KIVO:n yhteistoimintajäseneksi.

CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants

Avenue de Tervueren 113, B-1040 Bruxelles, Belgium