Vaarallisen jätteen oikeaan käsittelyyn kannustava hanke käynnistynyt

Ympäristön kemikalisoituminen, turvallisuusriskit, arvokkaat raaka-aineet. Näihin kaikkiin näkökulmiin olen törmännyt käynnistäessäni Suomen Kiertovoiman vaarallisen jätteen kampanjaa.

Ongelmajäte -termiä ei turhaan muutettu vuoden 2012 jätelain uudistuksen myötä vaaralliseksi jätteeksi. Vaarallinen jäte voi aiheuttaa vaaratilanteita niin kotona, jätteiden kanssa työskenteleville kuin materiaalien hyödyntämisen prosesseissa.

Vaikka tavallinenkin roskaaminen on luonnolle haitallista, vaarallisten jätteiden päätyminen ympäristöön aiheuttaa vakavan ympäristöriskin. Raskasmetallit sekä lääkejäämät kertyvät ravintoketjuun, öljy pilaa helposti suuriakin määriä vettä. Tulokset ovat ennen pitkää mitattavissa omalta lautaseltamme.

Ehkä hieman yllättäen suurin osa vaarallisista jätteistä voi kokea oikein käsiteltynä uudelleensyntymisen arvokkaana raaka-aineena. Tiesitkö esimerkiksi, että pattereista saadaan työkalujen raaka-aineita, lyijyakku voi päätyä kölipainoksi tai että jäteöljystä valmistetaan voiteluaineita? Erityisen haluttua raaka-ainetta ovat esimerkiksi puhelimista tutut litiumakut korkeine kobolttipitoisuuksineen. Mitä tehokkaammin kiertotalous myös vaarallisten jätteiden kohdalla toimii, sitä enemmän säästyy neitseellisiä raaka-aineita.

Vaarallisia jätteitä löytyy kaikista suomalaisista kodeista, autotalleista sekä kesämökeiltä ja veneistä. Pieni mutta vaarallinen – slogania käyttävän kampanjan päätavoitteena on herättää ihmisiä toimimaan oikein näiden vaarallisten jätteiden kohdalla. Vähentämään vaarallisten aineiden käyttöä, säilyttämään niitä turvallisesti ja viemään oikeaan keräykseen.

Tärkeän teeman esille nostaminen on mahdollista suomalaisten jätelaitosten yhteisenä hankkeena. Hankkeeseen ovat jo sen alkuvaiheessa ohjausryhmätasolla sitoutuneet jätelaitosten lisäksi useat vastuulliset toimijat – Akkukierrätys Pb, Apteekkariliitto, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Suomen Autokierrätys, Suomen Moottoriliitto, Suomen Uusiomuovi sekä Vesilaitosyhdistys.

Anu Heikkilä
Kampanjakoordinaattori

P.S. Kiinnostuitko kampanjasta? Ota yhteyttä kampanjakoordinaattoriin (anu.heikkila@kivo.fi). Kampanjan mittaan täydentyvät, aiheeseen liittyvät sivut löytyvät osoitteesta: vaarallinenjate.fi.