Taakanjakosektorin ilmastotoimet lausunnoilla – KIVO tuki jätehuollon toimenpiteitä

Ympäristöministeriö valmisteli yhdessä muiden ministeriöiden kanssa luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Se sisältää toimenpideohjelman, jossa esitetään, millä toimilla kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään taakanjakosektorilla. Taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä.

Suunnitelma oli lausunnoilla tammikuun puolivälissä 2022. KIVO totesi, että suunnitelmassa tunnustetaan jätehuollossa koko 2000-luvun käynnissä ollut ja edelleen jatkuva positiivinen kehitys. Kannatimme esitettyjä politiikkatoimia. Jätearvoketjun huomioiva vapaaehtoinen sopimus (green deal) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi mahdollistaa vastuutoimijoiden pitkäjänteisen yhteistyön alueellisesti merkittävien uusien ratkaisujen kehittämisessä, pilotoinnissa ja käyttöönotossa, toteaa KIVOn asiantuntija Timo Hämäläinen.

Ehdotus ilmastosuunnitelmasta ja annetut lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelusta.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi