Suomi kiertotalouden kärkimaaksi julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä

Hallitus on antamassa esityksensä jätelain uudistamiseksi. Lähes 70 allekirjoittajan vetoomuksessa toivotaan, että hallitus hyödyntää jätelain muutosesityksessään muiden EU:n jäsenvaltioiden tavoin täysimääräisesti EU-direktiivien salliman 20 prosentin ylärajan markkinaehtoiselle yhteistyölle.

Esityksessä tulee muistaa kuntien jätelaitosten jo olemassa oleva potentiaali kiertotalouden toteuttamisessa. Kiertotalouden toteuttamisen avaimena on jätehuollon julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollistaminen lainsäädännössä. Kuntien jätelaitoksista muodostuvan koko maan kattavan infrastruktuurin kautta varmistetaan elämiselle ja yrittämiselle välttämättömät jätehuoltopalvelut kaikille ja kaikkialla Suomessa. Yhdessä innovoimalla ja uutta toteuttamalla rakennamme Suomesta kiertotalouden kärkimaan!

Lehdistötiedote löytyy täältä.