Suomen Kiertovoima odottaa hallitusohjelman toteutusta yhteistyöhaluisesti

”Hallitusohjelma on laaja paketti, jonka vaikutuksia on vielä vaikea nähdä kokonaisuutena. Tutustumme ohjelmaan huolella ja olemme valmiita tukemaan sen toteuttamista suomalaisen yhteiskunnan eteenpäin viemiseksi”, toteaa toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki vietettyään viikonlopun 243-sivuiseen tuoreeseen hallitusohjelmaan tutustuen.

Hallitusohjelma tuo julkiselle jätehuollolle paljon hyvää, mutta vaatii toki toimialalta panostusta. Kunnat ovat tehneet hyvää työtä vähähiilisen jätteidenkeräyksen ja kierrätyksen toteuttamisessa. On tärkeätä, että tämä työ jatkuu ja siinä Suomen Kiertovoima ry KIVO tukee jäsentensä sekä yksityisten yritysten yhteistyötä. Kuntien jätelaitokset varmistavat alueilleen työtä, elinvoimaa ja vakautta.

”Jäsentemme työllä taataan asiantuntevat, tasalaatuisen ja ympäristöturvalliset jätehuollon palvelut jokaiselle asukkaalle niin arjessa kuin poikkeusoloissa”, muistuttaa Jutta Laine-Ylijoki.

Kuntien ja kiertotalousyritysten kumppanuuksia vahvistamalla hallitusohjelman tavoitteisiin ylletään; yhdessä alueille luodaan työtä ja elinvoimaa julkisilla kiertotalousalustoilla. Tämä on puhtaassa siirtymässä tärkeää jo yksin Suomen kiertotalousedelläkävijyyden ja kilpailukyvyn takaamiseksi.

Ohjelmaan kirjattua hankintalain tavoitetta, eli hankinnan sujuvoittamista ja byrokratian karsimista, KIVO kannattaa. Samalla kuitenkin toivotaan, etteivät hallitusohjelmassa esitetyt vaatimukset vastavuoroisesti tuottaisi toisaalle uusia esteitä ja byrokratiaa.

KIVO pitää myönteisenä energiaosaston siirtoa TEM:stä YM:öön; jätteiden energiahyödyntämistä ei tulevaisuudessa nähtäne vain jätehuoltoratkaisuna, vaan se olisi tunnustettu osa Suomen monipuolista energiasektoria. Jatkossa siis kaikki keskeinen kuntainfrastruktuuri – rakennettu ympäristö sekä jäte- ja vesihuolto – ovat saman katon alla.

Hallitusohjelmassa on merkittäviä työmarkkinakirjauksia ja niiden ennakoidaan aiheuttavan turbulenssia työmarkkinoilla. Kuntien jätelaitokset ovat olleet vakaita ja pidettyjä työnantajia sekä välillisinä työllistäjinä urakoitsijoina toimivien yritysten työntekijöille. Luotettavan ja yhteistyöhaluisen kumppanin maine varmistaa jätelaitoksille pärjäämisen näillä tulevilla työntekijöiden markkinoilla.