Jätedirektiiveistä alustava sopu

EU:ssa päästiin viimein alustavaan sopuun jätealan direktiivien muuttamisesta jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken 18.12.2017 päättyneissä kolmikantaneuvottelussa. Merkittävimmät muuutokset koskevat jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivejä.

Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös muovi-, lasi-, metalli-, puu- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteiden kierrätystavoitteita nostetaan selvästi nykyisestä.

Jäsenmaiden on aina järjestettävä lasi-, metalli-, paperi-, muovi- ja biojätteiden erilliskeräys, ja velvollisuudesta saa poiketa vain erityisin perustein. Erilliskeräys voi olla järjestetty kiinteistökohtaisesti tai aluekeräyksenä. Biojätteelle on mahdollista myös kotikompostointi. Poikkeukset erilliskeräyksestä kuvattava kansallisessa jätesuunnitelmassa ja raportoitava komissiolle. Biojätteen erilliskeräysvelvollisuus astuu voimaan vuoden 2024 alusta lukien ja tekstiilijätteen erilliskeräysvelvollisuus 2025 alusta lukien.

Yhdyskuntajätteen määritelmässä ei ole Suomessa tulossa muutosta. Jatkossa muissakin maissa olisi noudatettava ns. laajaa määritelmää, joka kattaa kotitalousjätteen ja siihen laadultaan ja koostumukseltaan rinnastettavan jätteen.

Kierrätysasteen laskenta perustuisi neuvoston ehdotuksen mukaan. Tämän mukaan kierrätetyn jätteen määrä mitataan ensisijaisesti syötöstä lopulliseen kierrätysprosessiin, mutta tarvittaessa voidaan myös mitata lajittelulaitoksen jälkeen huomioiden rejektit myöhemmissä vaiheissa.

Tarkemmin merkittävimmistä muutoksista ympäristöministeriön tiedotteessa

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi