Pakkausjätteiden keräyksen yhteistyösopimus kattaa jo 5,5 miljoonaa suomalaista

Suomen Kiertovoima ry KIVO, Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen Pakkaustuottajat Oy allekirjoittivat 21.12.2021 valtakunnallisen yhteistyösopimuksen, jolla toimeenpantiin jätelain 49§ mukainen pakkausjätteiden kiinteistökeräystä koskeva yhteistoiminta.

Pakkausten (kartonki, lasi, metalli ja muovi) keräys kaikista vähintään viiden asunnon taloyhtiöistä alkaa viimeistään 1.7.2023. Jätelaitokset ja kunnat vastaavat hyötyjätteiden keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä ja pakkausjätteiden toimittamisesta tuottajayhteisön järjestämään vastaanottoon.

Yhteistyösopimus on valtakunnallisesti erittäin kattava. Yhteistyön piirissä on tällä hetkellä jo 282 kuntaa ja 5,5 miljoonaa suomalaista.

Yksittäinen jätelaitos tai kunta liittyy yhteistyösopimukseen antamalla valtakirjan joko KIVOlle tai Kuntaliitolle. Jätelaitosten ja kuntien on tarkoitus antaa valtakirja KIVOlle, mikäli ne ovat jäseniä KIVOssa.

KIVO ja Kuntaliitto ylläpitävät rekisteriä, johon tallennetaan tiedot kaikista yhteistyösopimukseen liittyneistä jätelaitoksista ja kunnista. Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa KIVO. KIVOssa yhteyshenkilö valtakirjarekisteriin liittyen on asiantuntija Timo Hämäläinen (@kivo.fi).

Tutustu tarkemmin yhteistyösopimukseen.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi