Opas jätehuoltotoimijalle häiriötilanteisiin varautumiseen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa jätehuolto on tunnistettu yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi osana talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden turvaamista.

Jätehuollon palveluiden häiriöttömyys kaikissa tilanteissa edellyttää varautumista. Sen lisäksi, että varautuminen on jätehuoltotoimijalle lainsäädännöllinen velvoite, korkean toimintavarmuuden tulisi olla kiinteä osa jätehuollon toiminnanharjoittajien palveluiden laatua sekä palvelulupausta.

Jätealan huoltovarmuustoimikunta on julkaissut oppaan tukemaan jätehuoltotoimijoita varautumisen kehittämisessä. Oppaassa kuvataan häiriöihin varautumisen prosessi sekä varautumisen kehittämisen vaiheet. Siinä esitellyt asiat tukevat varautumista niin omassa toiminnassa kuin laajemmin yhteiskunnassa ilmeneviin häiriötilanteisiin. Opas ohjaa jätehuollon toiminnanharjoittajia tarkastelemaan varautumista kokonaisuutena, ja se tukee varautumisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi opas ohjaa ottamaan huomioon jätehuoltotoimijoiden tärkeät sidosryhmät ja niiden roolin osana varautumista.

Lisätietoa oppaasta ja jätealan huoltovarmuustyöstä toimikunnan sihteeriltä Timo Hämäläiseltä (etunimi.sukunimi@kivo.fi). Jätealan huoltovarmuustoimikunta toimii huoltovarmuusorganisaatiossa terveydenhuoltosektorin alaisuudessa. Toimikunnan sihteerinä toimii Timo Hämäläinen Suomen Kiertovoima ry:stä.

Tutustu varautusmisoppaaseen

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi