Kuntien ja tuottajien yhteistyö pelastaa repaleisen jätelain vaikutukset asukkaan lajitteluarjessa

Hallitus on viimein antanut esityksensä uudesta jätelaista. Hyödyntämiskelpoisten yhdyskuntajätteiden eli biojätteiden ja pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä tulee lähivuosina huomattavasti lisääntymään. Tämä tarkoittaa kotitalouksille ja yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia vaivattomaan jätteiden lajitteluun. Samalla se tuo lisää työtä ja liiketoimintaa kuljetus- ja kierrätysliiketoiminnassa mukana oleville yrityksille.  Lisääntyvä keräys aiheuttaa tosin myös jätehuollon kustannuksiin nousupaineita.

Mitä kattavammin ja koordinoidummin kunnat voisivat toteuttaa kaikkien jätelajien eli seka-, bio- ja pakkausjätteiden keräyksen ja kuljetuksen kotitalouskiinteistöiltä, sitä suuremmat kustannushyödyt asukkaille syntyisi. Hallituksen esitykseen jää kuitenkin sama vanha valuvika mikä aina ennenkin on vesittänyt jätehuollon uudistuksia: hallitus jättää sekajätteet lietteiden ohella ns. kuljetusten kaksoisjärjestelmän piiriin, jossa kunta voi edelleen päättää sekajätteiden kuljetuksen jäävän kiinteistön omistajan vastuulle. Alueilla, joilla kunta ei ole päättänyt tai ei päätä, että sekajätteiden kuljetus hoidettaisiin asukkaiden puolesta kunnan suunnittelemana ja kilpailuttamana, ei kaikkia jätehuollon kehittämiseksi ja tehostamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä päästä valitettavasti laajamittaisesti toteuttamaan. Esimerkiksi lajitteluun ohjaavat jätemaksut, jäteautojen ilmastoystävälliset käyttövoimavaatimukset sekä erilaiset yksilölliset ja kokeelliset palvelumuodot kuten monilokero- ja korttelikeräys ovat mahdottomia toteuttaa kiinteistöhaltijan kuljetusjärjestelmässä.

On valitettavaa, että viime keväänä esitetty tarkkaan harkittu ja koeteltuun tietoon perustunut jätelakiesitysluonnos vesitettiin eturyhmien paineessa. Alkuperäinen hallituksen esitys olisi vienyt suomalaisen jätehuollon nopeammin kohti kiertotaloutta ja vähäpäästöisempää jätteiden kuljetusta. Jätehuollon kokonaisuuden paremmalla hallinnalla kunnissa olisi pystytty kehittämään jätehuoltoa kokonaisuutena, parantamaan tehokkuutta ja pidettyä kustannukset paremmin hallinnassa. Tuoretta esitystä voi kuitenkin pitää askeleena edes oikeaan suuntaan, sillä bio- ja pakkausjätteiden keräyksen ja kuljetuksen järjestämisellä kunnissa pystytään suunnittelemaan ainakin näiden jätteiden lisääntyvä keräys tehokkaasti turhia kilometrejä, kuluja ja päästöjä välttäen.

Olemme tyytyväisiä esityksen mukanaan tuomasta pakkaustuottajien ja kuntien yhteistyöstä pakkausjätteiden keräämiseksi. Jätehuollon vastuutoimijat, kunnat ja pakkaustuottajat, jakavat saman tahtotilan ja tavoitteen hyötyjätteiden saamiseksi kustannustehokkaasti uusiomateriaaliksi ja takaisin kiertoon.

Toivomme, että eduskuntakäsittelyn aikana ymmärrettäisiin, että jätehuollon kehittäminen edellyttää kaikkien jätekuljetusten siirtämistä kunnan suunnittelemaan, toteuttamaan ja asukkaiden puolesta kilpailuttamaan jätteiden kuljetukseen.

 

Ympäristöministeriön tiedote

 

Hallituksen esitys jätelaiksi 25.3.2021