KIVOn jätemaksukyselyn 2018 raportti on julkaistu

KIVO on jälleen kerännyt jätelaitoksilta vuoden 2018 jätemaksutiedot ja vastauksista on koottu raportti, joka löytyy täältä. KIVO on kerännyt jätemaksutietoja vuodesta 2009.

Vuonna 2018 jätehuolto maksoi keskimäärin 60 € kerrostaloasukkaalle, 84 € rivitaloasukkaalle ja 66 € omakotitalossa asuvalle, joka kompostoi biojätteen kiinteistöllä. Kalleinta jätehuolto on omakotitalossa asuvalle, joka ei kompostoi eli vuositasolla noin 85 €. Kustannustaso näyttää viime vuosien aikana pysyneen suunnilleen samalla tasolla kaikille kiinteistötyypeille, vaikka jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen on edistynyt merkittävästi. Tuloksissa on pientä vuosittaista heilahtelua, johon voi vaikuttaa mm. kyselyyn vastanneiden määrä.

Vertailukiinteistöjen jätehuollon kokonaisvuosikustannukset on pystytty jo pitkään selvittämään kattavasti ainoastaan niiden kuntien osalta, joissa kuljetukset ovat kunnan järjestämiä. Kustannustietoja kunnista, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, on lähes mahdoton saada.