KIVO tuoreen jätehuoltopoolin toinen kotiorganisaatio

Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla, jonka tehtävänä on kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuoltopalveluiden toimivuus ja riittävyys vakavissa häiriötilanteissa.

Jätehuoltopooli tuo alan toimijat yhteen kehittämään varautumista

Jätehuoltopooli korvaa aiemmin toimineen jätealan huoltovarmuustoimikunnan, ja samalla sen toiminta laajenee alan yritysten ja organisaatioiden yhteistyöverkostoksi.

Poolin kotiorganisaatioina toimivat Suomen kiertovoima ry KIVO sekä Kierrätysteollisuus ry. Poolin toimintaa ohjaa Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuusorganisaatiossa Jätehuoltopooli sijoittuu osaksi terveydenhuoltosektoria yhdessä Vesihuoltopoolin sekä Terveydenhuoltopoolin kanssa.

”Jätehuolto on yhteiskunnan kriittistä infraa ja välttämättömyyspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa. Huoltovarmuusorganisaatioon perustettu Jätehuoltopooli vie tätä työtä jälleen askeleen eteenpäin” sanoo KIVOn toimitusjohtaja Jutta Laine-Ylijoki.

Kuntien jätelaitosten edunvalvonta- ja yhteistyöorganisaatio Suomen Kiertovoima ry KIVOlla on jäsentensä kanssa vuosikymmenten kokemus jätealan toimintavarmuustyöstä.

”Pooli on tervetullut ja looginen tapa jatkaa tehtyä yhteistyötä. Kerran käyttöön otettujen materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään tukee raaka-aineiden riittävyyttä ja huoltovarmuutta”, toteaa kiertotalouden yrityksiä edustavan Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.

Jätehuoltopoolin toiminnassa mukana ovat alan yritysten ohella kuntia ja kuntaomisteisia yhtiöitä edustava Kuntaliitto, alan hallintoa edustava ympäristöministeriö sekä joukko alan asiantuntijaorganisaatioita. Osana Huoltovarmuusorganisaatiota Jätehuoltopooli toimii yhteistyössä myös muiden toimialojen kanssa ja tuottaa jäsenilleen niiden varautumista tukevaa tietoa ja palveluita. Poolin tavoitteena on ympäristö- ja terveysturvallinen yhteiskunta kaikissa oloissa.

”Jätehuollon yhteistyön laajeneminen antaa entistä paremman näkymän alan huoltovarmuuden kehittämiseen. Poolitoiminnan kautta saamme paremman tarttumapinnan esimerkiksi erilaisista jätealan piirissä liikkuvista materiaalivirroista ja niihin liittyvistä huoltovarmuuden kysymyksistä”, arvioi varautumisasiantuntija Ossi Heino Huoltovarmuuskeskuksesta.

Lisätietoja:

Varautumisasiantuntija Ossi Heino /Huoltovarmuuskeskus, p. 029 505 1125, ossi.heino@nesa.fi

Asiantuntija, poolisihteeri Taina Kallus /Suomen Kiertovoima ry KIVO, p. 044 493 4522, taina.kallus@kivo.fi

Asiantuntija, poolisihteeri Ari Virta / Kierrätysteollisuus ry, p. 050 320 8285, ari.virta@kierratysteollisuus.fi