KIVO mukana EUpictossa

Tanskan, Islannin, Ruotsin ja Suomen jätelaitosyhdistykset ovat perustaneet yhteisen järjestön EUpicton. Järjestön tehtävänä on Tanskassa kehitetyn ja useimmissa pohjoismaissa jo käyttöönotetun piktogrammijärjestelmän käytön ja laajentamisen edistäminen.

Piktogrammit eli jätelajikuvakkeisto on käytössä jo Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Suomessa järjestelmän kehitystyö on parhaillaan Suomen Kiertovoima ry KIVOn vetämänä meneillään. Kuvakkeilla yhtenäistetään jätteiden lajittelua sekä pohjoismaissa että Suomessa. Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa niillä pyritään luomaan visuaalinen yhteys pakkauksen ja jätteen vastaanottopisteen välillä. Näissä maissa pakkausmerkinnöissä järjestelmän kuvakkeita onkin jo otettu käyttöön.

EUpictossa tehdään yhteistyötä kuvakejärjestelmän kehittämiseksi ja levittämiseksi. Lisäksi ohjataan kuvakkeiden oikeaa käyttöä sekä yhtenäisyyden säilymistä. Perustajajäseniä ovat Tanskan Jätelaitosyhdistys, Islannin Kuntaliitto, Suomen Kiertovoima ry KIVO ja Avfall Sverige. Toiveissa on saada myös Norja ja Baltian maat liittymään yhteistyöhön tulevaisuudessa. Hanketta ja järjestön perustamista ovat tukeneet Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöministerineuvosto ja Pohjoismainen kiertotaloustyöryhmä (NCE). Järjestöllä on kotisivut osoitteessa www.eupicto.com