Keino tehokkaan jätehuollon aikaansaamiseksi tiedossa

Kiinteistöliiton Indeksitalovertailun tulokset tukevat siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tehokkaan jätehuollon aikaansaamiseksi. Ero kalleimpien ja edullisimpien kuntien asukkaiden jätehuollon kustannusten välillä on liki kolminkertainen. Eroa selittää jätteen kuljetusjärjestelmä; kun kunta kilpailuttaa asukkaan puolesta jäteastian tyhjennyksen on asiakashinta matalampi ja kuljetuksista aiheutuva ympäristökuorma pienempi.

Indeksitalovertailulla selvitetään kerrostaloyhtiöiden kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kiinteistöjen hoitokustannuksia. Jätehuollon kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin vajaa 7 % kiinteistön kaikista kuluista. Suurimpia kulueriä olivat lämmitys (kaukolämpö 47 %) ja vesihuolto (vesi ja jätevesi 25 %).

Ero halvimpien ja kalleimpien kuntien välillä oli jätehuollossa merkittävä. Jätehuolto oli kalleimmissa kunnissa 280 % kalliimpaa kuin halvimmissa. Ero kustannuksissa muodostuu erosta jäteastioiden tyhjennysmaksussa. Ero tyhjennysmaksuissa puolestaan selittyy kunnassa käytössä olevalla kuljetusjärjestelmällä. Säännönmukaisesti edullisimmissa kunnissa oli käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kalleimmissa puolestaan oli käytössä ns. kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan jätelaitos kykenee järjestämään asukkaalle laadukkaan palvelun tehokkaasti.

Suomessa yhdyskuntajätehuoltoon kohdistuu merkittävä kehitystarpeita. Kiertotalouden toimeenpaneminen edellytää, että kotitalousjätteestä saadaan tulevaisuudessa huomattavastai suurempi osa kierrätettyä raaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistukseen. Tarvittavien toimenpiteitä selvitti ympäristöministeriön asettama jätelakityöryhmä, joka luovutti mietintönsä 16.9.2019. Työryhmä esitti mietinnössään, että kotitalouksien jätteenkuljetus tulisi siirtää yksiselitteisesti kunnan järjestettäväksi. Tämä toimenpide tulisi Indeksitalovertailun tulosten perusteella merkittävästi laskemaan asumisen kustannuksia monissa kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kunnissa.

Kiinteistöliitto julkaisi 10.9.2019 uusimman Indeksitalovertailun tulokset. Vertailu kattaa 59 Suomen suurinta kuntaa.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi