Jätteenkuljetuksen kustannusindeksiä päivitetty

Indeksi tilataan jatkossa Tilastokeskukselta

Jätteenkuljetuksen kustannuskehitystä kuvaavalle kustannusindeksille on tehty niin kutsuttu perusvuosiuudistus.

Kustannusindeksillä mitataan ammattimaisen jätteenkuljetuksen kustannustekijöiden hintamuutoksia pakkaavalle jäteautolle, loka-autolle ja vaihtolava-autolle. Uudistuksessa indeksin kustannusrakenne ja sen seurauksena indeksin painorakenne on muutettu vastaamaan tilannetta: 2020=100. Lisäksi seurattavat hintanimikkeet on käyty läpi ja päivitetty. Uudistetun kustannusindeksin painorakenne perustuu vuoden 2020 keskimääräiseen tasoon. Edellisen kerran indeksin kustannusrakenne on tarkistettu vuotta 2015 vastaavaksi vuonna 2017.

Uudistuksen toteuttivat Suomen Kiertovoima ry KIVO, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä Tilastokeskus. Alan toimijat osallistuivat päivitykseen, ja lähtötietoja päivitykseen on kerätty jätettä kuljettavilta yrityksiltä ja kuntien jätelaitoksilta.

Indeksi Tilastokeskuksesta

Indeksit voi ostaa kesto- tai kertatilauksena. Indeksi julkaistaan neljännesvuosittain, seuraavaksi 29.4.2022, ja tämän jälkeen 27.7.2022 ja 27.10.2022. Tilastokeskus pyytää tilaamaan indeksin hyvissä ajoin etukäteen.

Indeksi on jatkossa tilattavissa suoraan Tilastokeskukselta osoitteesta: https://www.stat.fi/tup/kustannusindeksit/kustannustekijoiden-hintojen-kehitys.html

Indeksin painorakenne päivitetty vastaamaan kulurakennetta vuoden 2020 tilanteessa

Painorakenteen päivitys perustuu laadittuihin kustannuslaskelmiin, jota varten yrityksiltä kerättiin tietoja ajosuoritteista ja kustannuksista. Päivityksessä otettiin huomioon myös kuljetuskalustossa ajan myötä tapahtuneita muutoksia, esimerkiksi päällirakenteiden osalta.

Perusteellisessa päivityksessä tarkistettiin eri kustannustekijöiden suhteellinen painotus. Seurattavia kustannustekijöitä ovat palkat ja välilliset palkat, polttoaineet, korjaus ja huolto, renkaat, pääoman poisto, korot, vakuutukset, liikennöimismaksut, hallinto ja ylläpito.

Polttoaineen hinnan kehitys tulee näkyviin hintakorjatussa painorakenteessa

Perusvuosiuudistuksessa polttoaineen osuus on painotetussa kulurakenteessa laskenut. Uudistus kuvaa vuoden 2020 tilannetta.

Hintakorjatussa painorakenteessa polttoaineen hinnan kehityksen vaikutus polttoainekustannusten osuuteen tulee kuitenkin näkyviin. Hintakorjattu painorakenne kuvaa kustannusten paino-osuutta tarkasteluajankohtana.

Lisäksi kaikki kolme indeksiä julkaistaan ilman polttoaineen osuutta. Tällöin indeksi kuvaa kustannusmuutoksia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa polttoaineklausuuli muuttaa kuljetusmaksua polttoaineen hinnan muutosten mukaisesti.

Lisätiedot:

Pentti Wanhatalo, yliaktuaari, Tilastokeskus, 0295 51 2685, pentti.wanhatalo@stat.fi

Petri Murto, liiketoimintajohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry/ SKAL Kustannus Oy, 09 4789 9334, petri.murto@skal.fi

Katja Moliis, vt. toimitusjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, 050 525 5762, katja.moliis@ytpliitto.fi

Taina Kallus, asiantuntija, Suomen Kiertovoima ry KIVO, 044 493 4522, taina.kallus@kivo.fi