Jätehuolto uudistuu – pidetään kuntalaiset keskiössä

Jätehuollon toimialaa uudistetaan, mutta asukkaiden ja pienyritysten edut uhkaavat jäädä lainsäädännön uudistamisessa jalkoihin. Me uudistumme itse tehdäksemme parhaamme, ettei niin kävisi. Kiertotalous on yhteiskunnan suuri tavoite ja olemme siinä täysin mukana. Sitä ei kuitenkaan saa toteuttaa suuryritysten ehdoilla, kansalaisten ja muun yrityskentän kustannuksella.

Kuntien omistamat jätelaitokset, kuntalaisten omat yhtiöt, hoitavat kuntien vastuulle annettua merkittävää yleispalvelutehtävää, yhdyskuntajätehuollon järjestämistä. Jätelaitosyhdistys edustaa jäseninä olevia 33 jätelaitosta, jotka palvelevat kuntalaisia jätehuollon ratkaisuissa.

Kaikilla toimialoilla tapahtuu muutoksia, näin myös jätehuollossa. Tämän kaltaista toimialaa ei tule kuitenkaan kehittää lyhytnäköisillä ja pelkästään markkinaehtoisilla perusteluilla vaan kaikki ehdotetut muutokset tulee perustaa kattaviin ja realistisiin vaikutustenarviointeihin.

Tähän on yksinkertainen syy. Jätehuollolla tulee olemaan nyt ja aina hyvin selkeä ensisijainen tavoite: ympäristön korkean suojelun taso sekä ihmisten terveyden turvaaminen. Jätehuoltoa sääntelevät lait eivät voi sen johdosta perustua mielikuvamaailmaan vaan niiden on oltava realistisia.

Kustannustehokkuutta kuntalaisten hyväksi

Kustannustehokkuus jätehuollossa on tärkeää. Kuntalaisten omissa yhtiöissä tämä on itsestään selvä lähtökohta. Kuntalaisten kukkaroa on kunnioitettava, mikä on vaarassa unohtua suuryrityksiä suosivassa mallissa. Kymmenien prosenttien hinnankorotukset suuryritysten hyväksi ja pienyrittäjien mahdollisuuksia rokottaen eivät voi olla yhteiskunnan ja kiertotalouden etu.

Yhdyskuntajätehuollon toimivuus on sekoitus julkisen toimijan vastuita ja velvoitteita, jota yksityisen sektorin toiminta omalta osaltaan tukee. Tasapainoinen ja yhteiskunnan kokonaistarpeet huomioiva jätehuollon kehittäminen tapahtuu vain hyvällä toimijoiden välisellä yhteistyöllä.

Toimintaympäristön kehittämiseen kohdistuu yhä enemmän uusia haasteita ja tavoitteita. Pyrkiminen kiertotalouteen tuo perinteisiin toimintatapoihin ja tottumuksiin muutoksia. Suomella olisi kaikki mahdollisuus ja kyky olla kiertotalouden edelläkävijä mikäli jätehuollon kokemus ja osaaminen osattaisiin hyödyntää täysipainoisesti. Kuntien jätelaitokset ovat olleet rakentamassa toimivan yhdyskuntajätehuollon, jota ollaan nyt lyhytnäköisesti romuttamassa lainsäätäjän taholta.

Suomalaisten oltava kiertotalouden voittajia

Kuntien jätelaitoksia edustava Suomen Kiertovoimayhdistys uudistuu ja on tukemassa täysipainoisesti, suunnitelmallisesti ja yhteistyön merkitystä painottaen suomalaisen yhteiskunnan nousemista kiertotalouden huippumaaksi. Tavoitteemme on pystyä tarjoamaan päätöksentekijöille aktiivisesti erilaisia yhteiskunnan kehittämistä tukevia ratkaisuja.

Me haluamme pitää huolta siitä, että ihmiset eivät jää kiertotaloudessa jalkoihin – suomalaiset ansaitsevat parasta, jokaisessa kunnassa.

Osana uudistumistyötä myös suurta yleisöä palveleva verkkosivustomme on uudistunut.