Jätehuollon sitkeille uurastajille tunnustukset Kiertovoimapäivillä

25-vuotias Suomen Kiertovoima ry KIVO jakoi Vastuullisen jätehuollon veturi, Vuoden vääntäjä ja Supervääntäjä kunniamaininnat

 

Suomen Kiertovoima ry KIVO on tänään päättyvillä Kiertovoimapäivillä jakanut tunnustukset jätehuollon ja kiertotalouden sitkeille uurastajille. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ympäristökouluttaja Erkki Piippo palkittiin Vastuullisen jätehuollon veturi -tunnustuksella. Vuoden vääntäjä 2021 kunniamaininnan sai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Immo Sundholm. Supervääntäjä -titteli oli jaossa vasta toista kertaa yhdistyksen historiassa. Kunniamaininnan saivat Suomen Kiertovoima ry:n asiantuntija Timo Hämäläinen, Suomen Kuntaliitto ry:n erityisasiatuntija Tuulia Innala ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lakimies Johanna Routio. Tunnustukset myönsi KIVOn hallitus.

Erkki Piippo on toiminut neuvojana ja ympäristökouluttajana vuodesta 1994 lähtien. Tuona aikana hän on motivoinut tuhansia asukkaita, niin koululaisia, eläkeläisiä kuin akateemikkojakin innokkaiksi lajittelijoiksi. Hän on aina aktiivisesti yhdistänyt ympäristökasvatuksen ja kulttuurin, Piipon toteuttamana jäteneuvonta on tarvittaessa taipunut teatteriksi, elokuviksi tai sarjakuviksi. Erkki Piippo on itsekin sarjakuvataiteilija. Hän piirtää Seka & Bio sarjakuvaa. Sarjakuvaa on julkaistu mm. Pirkanmaan Jätehuollon julkaisuissa ja sähköisillä kanavilla.

”En näe, että tämä olisi palkinto vain pirkanmaalaisten työlle, vaan tämä on koko Suomen Kierrätyskoutsien tunnustus”, kiitteli Erkki Piippo Vastuullisen jätehuollon veturi palkinto käsissään.

Immo Sundholm on pitkän linjan jätehuollon kehittäjä. 1990-luvun puolivälissä hän oli Forssan kaupungilla projektipäällikkönä. Työn lopputuloksena muodostui alueellinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, jonka toimitusjohtajana hän on ollut yhtiön perustamisesta eli vuodesta 1995 lähtien. Yhtiö toimii 16 kunnan alueella. Hän on ollut virkavuosiltaan yksi pisimpään alalla toimivista jätehuoltojohtajista.

Immo Sundholmin työpanos jätteen energiahyödyntämisen kehittämistyössä on ollut merkittävä. LHJ on ollut mukana useissa erilaisissa energiahyödyntämiseen tähtäävissä hankkeissa. Sundholm on myös kehittänyt jätehuoltoalan kulttuuria ja edistänyt kunnallisen ja yksityisen alan yhteistyötä edelläkävijäroolissa Suomessa. Työn tuloksena LHJ:n muodostaman kuntaomisteisen alustan päälle on rakentunut uutta kilpailukykyistä ja kannattavaa liiketoimintaa.

Supervääntäjä -titteli on aiemmin myönnetty vain muutamille henkilöille. Nyt tittelin jakoi kolmikko, Timo Hämäläinen-Tuulia Innala-Johanna Routio, joka on tehnyt suuren taustatyön sen eteen, että kunnat ja pakkaustuottajat voivat myöhemmin joulukuussa allekirjoittaa yhteistyösopimuksen. Sopimus tulee takaamaan asukkaille kautta maan entistä lähemmäs -kiinteistölle saakka – tulevat pakkausmateriaalien keräyspalvelut.

 

Suomen Kiertovoima ry KIVO on perustettu 25 vuotta sitten. Aiemmin organisaatio kantoi nimeä Suomen Jätelaitosyhdistys. KIVO edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 31 jätelaitosta. Jäsenlaitoksemme toteuttavat asukkaiden jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti. Samalla teemme mahdolliseksi sen, että 5,3 miljoonaa asukasta ovat Suomen suurin kiertovoima.

 

Lisätiedot:

Vesa Heikkonen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 834 5016, e. vesa.heikkonen@rosknroll.fi
Riku Eksymä, toimitusjohtaja, p. 040 838 6643, e. riku.eksyma@kivo.fi

 

Suomen Kiertovoima ry KIVOn Vastuullisen jätehuollon veturiksi valittiin ympäristökouluttaja Erkki Piippo (keskellä), Vuoden vääntäjäksi toimitusjohtaja Immo Sundholm (2. vas.) sekä supervääntäjiksi Tuulia Innala (2. oik.), Timo Hämäläinen (oik.) ja Johanna Routio. Kunniamaininnat ojensi KIVOn hallituksen puheenjohtaja Vesa Heikkonen (vas.).