Euroopan parlamentilta ehdotus päästökaupan laajentamisesta jätteenpolttoon vasta 2020-luvun lopulla

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) ehdotti 14.1.2022 julkaisemassaan selvityksessä jätteenpolton sisällyttämistä EU:n päästökauppaan vuoden 2028 alusta. Ehdotus liittyy EU:n päästökaupan laajentamista koskevaan mietintöön, jota parlamentti käsittelee kevään aikana.

Selvityksessä peräänkuulutetaan asian huolellista valmistelua. Vuoden 2025 loppuun mennessä tuleekin arvioida mahdollisen muutoksen vaikutukset. Muussa tapauksessa jätehuollon ja kiertotalouden kehittyminen vaarantuu monessa EU-maassa. Poiketen Suomesta ja muista pohjoismaista perustuu yhdyskuntajätehuolto vielä monin paikoin Euroopassa pääasiassa kaatopaikkoihin jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen sijasta. Päästökaupan hätiköity laajentaminen jätteenpolttoon ajaisi jätevirtoja monessa EU-maassa etusijajärjestyksen vastaisesti ympäristölle ja yhteiskunnalle haitalliseen käsittelyyn, toteaa CEWEPin toimitusjohtaja Ella Stengler.

Tutustu ENVIn selvitykseen tästä.

Tutustu CEWEPin kannanottoon selvitysluonnoksesta tästä.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi