Jätteen energiahyödyntämisen päästöjen kohdentaminen kunnille

 

KIVO oli mukana Jätteenkäsittelyn päästöjen kohdentaminen (JäPä) -hankkeessa, jossa selvitettiin, minkälaiset jätteenpolton päästölaskentamenetelmät toisivat kasvihuonekaasupäästöt oikeudenmukaisesti näkyville kuntatasolla ja omalta osaltaan kannustaisivat jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätyksen lisäämiseen.

Tutustu tarkemmin jätteiden energiahyödyntämiseen liittyvään päästölaskentaan ja sen kehitysmahdollisuuksista hankkeen loppuraportista (JaPa_hanke_loppuraportti_21102020_BenvirocOy).

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi