10 kuntien jätelaitosta valmistautuu jätteenkuljetusten poikkeusjärjestelyihin

Asukkaiden jätehuoltopalveluihin voi tulla helmi-maaliskuussa häiriöitä kymmenen kunnallisen jätelaitoksen alueella eri puolilla Suomea.

Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt.

Tilanne koskee osaa jäteastioiden tyhjennys- ja jätteenkuljetuspalveluista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n, Jätekukko Oy:n, Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän, Kiertokapula Oy:n, Kymenlaakson Jäte Oy:n, Lakeuden Etappi Oy:n, Mustankorkea Oy:n, Rosk’n Roll Oy Ab:n, Sammakkokangas Oy:n ja Vestia Oy:n toimialueilla. Kuntien jätelaitokset tekevät parhaillaan järjestelyjä, jotta häiriöt alueidensa asukkaiden jäteastioiden tyhjennyksissä jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Poikkeustilanteessa jäteastioiden tyhjennyksiä voidaan joutua osalla alueista priorisoimaan. Jätelaitokset tiedottavat tilapäisistä katkoksista ja häiriöistä tarkemmin oman alueensa asukkaille. Asukkaiden kannattaa myös seurata oman jätelaitoksen kotisivuja, jonne ajankohtaista tietoa päivitetään.

Asukkaan ei tarvitse olla yhteydessä omaan jätelaitokseen, vaan jätelaitos ottaa tarvittaessa yhteyttä ja neuvoo, miten toimia poikkeavissa oloissa. Syntyvät jätteet on syytä lajitella huolellisesti ja pakata tiiviisti. Esimerkiksi lasi-, metalli- ja kartonkijätteitä voi varastoida kiinteistöillä tavallista pitempään ilman että ne aiheuttavat esim. terveyshaittaa.

 

Lisätiedot:
Suomen Kiertovoima ry KIVO: Viestintäpäällikkö Kaisa Halme, kaisa.halme@kivo.fi, p. 040 869 8350

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy: Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, mika.suomalainen@ekjh.fi, p. 010 841 1802

Jätekukko Oy: Toimitusjohtaja Arto Ryhänen, arto.ryhanen@jatekukko.fi, p. 044 3680 150

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä: Toimitusjohtaja Janne Kuronen, janne.kuronen@varkaus.fi, p. 040 545 8518

Kiertokapula Oy: Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, mikko.koivulehto@kiertokapula.fi, p. 0505688422

Kymenlaakson Jäte Oy: Toimitusjohtaja Kati Manskinen, kati.manskinen@kymenlaaksonjate.fi, p. 050 301 8167

Lakeuden Etappi Oy: Toimitusjohtaja Pekka Kontio, pekka.kontio@etappi.com, p. 040 7748 521

Mustankorkea Oy: Toimitusjohtaja Esko Martikainen, esko.martikainen@mustankorkea.fi, p. 040 7248 744

Rosk’n Roll Oy Ab: Toimitusjohtaja Vesa Heikkonen, vesa.heikkonen@rosknroll.fi, p. 020 637 7076

Sammakkokangas Oy: Laatu- ja ympäristöpäällikkö Tero Hiekkavirta, tero.hiekkavirta@sammakkokangas.fi p. 0444685507

Vestia Oy: Toimitusjohtaja Olavi Soinio, olavi.soinio@vestia.fi, p. 044 751 8670

 

Jätelaitos  Kunnan lakisääteisten jätehuoltovastuiden hoitamiseen perustama paikallinen tai useamman kunnan alueellinen toimintayksikkö. Usein kuntien omistama osakeyhtiö, liikelaitos tai kuntayhtymä.

Järjestetty jätteenkuljetus  Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen kuljetus asukkaille joko kunnan omana toimintana tai julkisena hankintana yksityisiltä kuljetusyrityksiltä.