KIVO-Koulutus: Kiertotalouspäivät ja Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely

Suomen Kiertovoima järjestää Yhdyskuntatekniikka 2019 – näyttelyn yhteydessä Kiertotalouspäivät Jyväskylän Paviljongissa. Alla on esitelty lyhyesti päivien teemoja, päivien tarkemman ohjelman löydät oikean palkin ’Lisätiedot ja ohjelma’ – kohdasta.

TEEMA 1: Jätepolitiikan suuntaviivoja

Miten suomalaisessa jätepolitiikassa on onnistuttu, entä mitä tavoitteita on jäänyt toteuttamatta? Mitkä ovat EU:n jätepolitiikan suuntia ja miten Suomen tie peilautuu niihin? Millaista jätestrategiaa Suomi tarvitsee tulevaisuudessa? Puhujina muun muassa pääsihteeri Vanya Veras (Municipal Waste Europe), erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä (Suomen ympäristökeskus) sekä ilmastopolitiikasta väitellyt entinen europarlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola.

TEEMA 2: Lainsäädännön uudet tuulet ja suunnat
Tule kuulemaan ympäristöministeriön lainsäädäntökatsaus. Miten materiaalitori (jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta) toimii käytännössä? Mitkä ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen mahdollisuudet? Puhujina muun muassa johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta, neuvotteleva virkamies Sirje Sten ympäristöministeriöstä sekä erikoistutkija Jussi Kauppila (SYKE).

TEEMA 3: Ilmastonmuutos ja kiertotalous
Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Miten kiertotaloudella voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan? Mitä ovat jätehuollon uudet kiertotalousratkaisut?

TEEMA 4: Tekoja ilmaston puolesta – millaisia konkreettisia toimia tarvitaan, mitä on jo tehty?
Jätehuollolla on suuri rooli kiertotaloudessa. Tule kuulemaan mitä ilmastonmuutoksen torjunnan eteen on tehty ja tullaan tekemään. Ohjelmassa runsaasti käytännön esimerkkejä jätealalta.

KIVO-Koulutus: Kiertotalouspäivät ja Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely

15.05.2019 - 16.05.2019

Jyväskylä

Lisätiedot ja ohjelma Ilmoittaudu