Seka- ja energiajätteen lajittelututkimus Rouskis Oy:n alueella 2013

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2013

Tilaaja

Rouskis Oy

Toteuttaja

Pöyry Finland Oy

Tavoitteet

1. Selvittää ja verrata keskenään kiinteistöillä kerättävän sekajätteen, kiinteistöillä erilliskerätyn energiajätteen sekä jäteasemilla kerätyn energiajätteen laatua ja koostumusta;
2. Selvittää, kuinka paljon lajittelukokeeseen valituissa jätelajeissa on materiaalihyötykäyttöön ja energiahyödyntämiseen soveltuvia jätejakeita;
3. Tarkastella, kuinka hyvin jätteiden lajittelu tällä hetkellä toteutuu ja mitkä olisivat mahdollisuudet parantaa materiaalihyötykäyttöön saatavien jätejakeiden osuutta lajitteluohjeistuksen avulla tai muilla keinoin;
4. Selvittää sekajätteen koostumuksen alueellisia eroja

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Ei

Osituskriteerit

Seka- ja energiajätteen lajittelututkimus Rouskis Oy:n alueella 2013 (raportti)

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 31,9 % 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat 0,0 %
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 1,3 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 13,5 % 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 0,3 % 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 17,9 % 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 6.1 Lasipakkaukset  1,5 %
6.2 Muu lasi
7. Metalli 2,2 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 2,4 % 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 0,5 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet 6,0 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet