Selvitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan sekajätteen koostumuksesta Puhas Oy:n toimialueella 2013

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2013

Tilaaja

Puhas Oy

Toteuttaja

Krista Mikkonen, Puhas Oy

Tavoitteet

Saada käsitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan jätteen koostumuksesta: miten kyseinen jäte sopii poltettavaksi ja missä määrin se sisältää hyötyjätettä

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Ei

Osituskriteerit

Selvitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan sekajätteen koostumuksesta Puhas Oy:n toimialueella 2013

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte  26,5 % 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat 0,5 %
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 5,0 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 2,0 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 22.0 % 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 3,0 % 6.1 Lasipakkaukset
6.2 Muu lasi
7. Metalli 3,0 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 6,0 % 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 2,0 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet 6,0 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet