Syntypaikkalajitellun sekajätteen lajittelututkimus Mikkelin seudulla 2010

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2010

Tilaaja

Metsäsairila Oy

Toteuttaja

Nina Teirasvuo, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tavoitteet

1. Selvittää syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen ja erilliskerättävän energiajakeen koostumus sekä tilavuuspaino;
2. Selvittää uusiutuvan energian osuus ja mahdolliset jätejakeiden vaihtelut vuodenaikojen suhteen

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Aluetyypit (taajama ja haja-asutusalue); vuodenajat (neljä eri vuodenaikaa)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi  7,0 % 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 8,0 % 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi  3,0 % 6.1 Lasipakkaukset
6.2 Muu lasi
7. Metalli 3,0 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet