Lajittelututkimus Jätekukko Oy:n alueella 2013

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2013

Tilaaja

Jätekukko Oy

Toteuttaja

Joose Koponen, Taneli Mäkelä, Veera Ronkainen ja Henri Vuorenmies, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

Selvittää eri palvelutasoilla syntyvän sekajätteen koostumusta

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Osittain

Osituskriteerit

Kiinteistö-/aluetyypit (5 tutkimusryhmää: taajama yli 10 huoneistoa, taajama alle 10 huoneistoa, taajama omakotitalo, haja-asutusalue omakotitalo, aluekeräyspiste)

Lajittelututkimus Jätekukko Oy:n alueella 2013

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 38,0 % 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat 4,7 %
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 2,9 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 5,2 % 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi  11,3 % 5.1 Muovipakkaukset  9,8 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi  1,5 % 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 2,0 % 6.1 Lasipakkaukset 1,7 %
6.2 Muu lasi 0,2 %
7. Metalli 2,5 % 7.1 Metallipakkaukset  2,1 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli 0,4 %
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 4,1 % 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 0,4 % 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset 6,2 %
11.2 Vaipat ja siteet
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet