Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumuksen sekä palamisteknisten ominaisuuksien selvitys Etelä-Karjalan alueella 2011

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2011

Tilaaja

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH)

Toteuttaja

Nina Teirasvuo, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tavoitteet

1. Selvittää alueella syntyvän syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumus ja sekajätteen palamistekniset ominaisuudet;
2. Löytää ratkaisuja kaatopaikkakuormituksen pienentämiseen

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Aluetyypit (taajama ja haja-asutusalue); vuodenajat (2 eri vuodenaikaa)

Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumuksen sekä palamisteknisten ominaisuuksien selvitys Etelä-Karjalan alueella 20116

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi 3.1 Kartonkipakkaukset 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset
3.3 Muu kartonki ja pahvi
4. Puu 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi  23,0 % 5.1 Muovipakkaukset 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 2,7 % 6.1 Lasipakkaukset
6.2 Muu lasi
7. Metalli 4,2 % 7.1 Metallipakkaukset 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli
8. Tekstiilit ja jalkineet 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut 9.1 Sähkölaitteet 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet 0,9 %
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet