Sekajätteen koostumustutkimus Kainuussa 2015

Perustiedot

Julkaisuvuosi

2015

Tilaaja

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Toteuttaja

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Tavoitteet

1. Kierrätykseen kelpaamattoman jäännösjätteen (=oikein lajitellun sekajätteen) määrä;
2. Biojätteen määrä sekajätteessä;
3. Energiajätteen määrä sekajätteen seassa sekä energiajätteen erilliskeräyksen vaikutus sekajätteen koostumukseen (taajama vs. haja-asutusalue);
4. Pakkausten määrä sekajätteessä;
5. Kierrätyskelpoisen materiaalin määrä sekajätteessä;
6. Muiden jätteiden määrä (SER, vaaralliset jätteet, kiviaines)

Otos ja näyte

Erilliskuormat/otokset

Ei

Ositettu otanta

Kyllä

Osituskriteerit

Taajama- (erilinen energiajätteen keräys) ja haja-asutusalue

Sekajätteen koostumustutkimus Kainuussa 2015 (raportti)

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 30,4 % 1.1 Keittiöjäte 1.1.1 Ruokahävikki
1.1.2 Muu keittiöbiojäte
1.2 Puutarhajäte 1.2.1 Risut ja oksat
1.2.2 Muu puutarhajäte
1.3 Muu biojäte
2. Paperi 7,0 % 2.1 Paperipakkaukset
2.2 Pehmopaperi
2.3 Muu paperi 3,2 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi
2.3.2 Muu paperi
3. Kartonki ja pahvi  11,0 % 3.1 Kartonkipakkaukset  7,2 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset
3.2 Pahvipakkaukset  3,3 %
3.3 Muu kartonki ja pahvi  0,5 %
4. Puu 1,1 % 4.1 Puupakkaukset
4.2 Kyllästetty puu
4.3 Muu puu 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu
4.3.2 Muu puu
5. Muovi 15,0 % 5.1 Muovipakkaukset 13,7 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset
5.2 Muu muovi  1,3 % 5.2.1 Muu kovamuovi
5.2.2 Muu kalvomuovi
6. Lasi 3,7 % 6.1 Lasipakkaukset 2,1 %
6.2 Muu lasi  1,7 %
7. Metalli 2,7 % 7.1 Metallipakkaukset 2,0 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset
7.1.2 Muut metallipakkaukset
7.2 Muu metalli 0,7 %
8. Tekstiilit ja jalkineet 3,9 % 8.1 Jalkineet ja laukut
8.2 Muut tekstiilit 8.2.1 Vaatteet
8.2.2 Muut kankaat
9. Sähkölaitteet ja akut  2,7 % 9.1 Sähkölaitteet 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput
9.1.2 Muut sähkölaitteet
9.2 Paristot ja pienakut
9.3 Ajoneuvoakut
10. Vaaralliset kemikaalit  0,4 % 10.1 Lääkkeet
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit
11. Sekalaiset jätteet  25,4 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset
11.2 Vaipat ja siteet
11.3 Muut sekalaiset jätteet 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet
11.3.2 Kiviainekset  0,3 %
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet