Uudet yritysten jätehuollon käytännöt voimaan vuoden 2020 alusta

Jätelaki muuttuu 1.1.2020. Muutos tuo tullessaan muutoksia yrityksille tarkoitettuihin kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluiden (ns. TSV-palvelut) käytäntöihin. Kunnan jätelaitos voi muun palvelutarjonnan puuttuessa toteuttaa yritysten jätehuoltopalvelut kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuen.

Jätelain muutoksen myötä otetaan TSV-palveluissa käyttöön Materiaalitori.fi -tietoalusta 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 alusta alkaen yrityksen, jolla ei ole kunnan jätelaitoksen kanssa voimassa olevaa TSV-sopimusta ja joka ennakoi tarvitsevansa TSV-palvelua yli 2000 eurolla (ALV 0) vuosittain, on käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan sopimuksen tekemistä kunnan jätelaitoksen kanssa.

Yksityisen palvelutarjonnan puute on edellytys kunnan toissijaiselle jätehuoltopalvelulle ja sen selvittämiseksi jätteen haltijan on tehtävä ilmoitus tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta Materiaalitori.fi -tietoalustaan. Yritys voi pyytää toissijaista palvelua kunnan jätelaitokselta vasta, jos yritys ei saa kohtuullista markkinaehtoista palvelua Materiaalitori.fi-tietoalustassa 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Materiaalitori.fi -alustan käyttövelvoite ei koske

  • Markkinaehtoista jätehuoltopalvelua
  • Ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta
  • Sellaisia yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (alv. 0%)