Tilastokeskuksen yhdyskuntajätetilastossa ei suuria yllätyksiä

Biojätteen kierrätyksen kasvua vauhditetaan myös kampanjassa

Tilastokeskus julkisti keskiviikkona 9. joulukuuta vuoden 2019 yhdyskuntajätetilaston (https://www.stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tie_001_fi.html). Jätemäärä on jatkanut kasvuaan. Vaikka jätemäärä asukasta kohden laskettuna on noin 565 kilogrammaa, tuottavat kotitaloudet yhdyskuntajätteestä 60 prosenttia.

Erilliskerätty biojäte ohitti paperin ja kartongin ja nousi suurimmaksi erilliskerätyksi ja kierrätetyksi jätelajiksi. Biojätteen määrä kasvoi 9 prosenttia vuodesta 2018 ja kierrätys puolestaan 15 prosenttia. Kasvua vuodesta 2017 jo lähes 20 prosenttia. Myös muovijätteen keräysmäärä ja kierrätys kasvoivat merkittävästi. Vuonna 2019 Suomessa yhdyskuntajätteestä kierrätttiin 43,5 prosenttia. Vuodesta 2018 nousua oli yhden prosenttiyksikön verran.

Kuntien jätelaitokset vastaavat kiristyviin kierrätystavoitteisiin ja vauhdittavat edelleen biojätteen erilliskeräystä ja kierrätystä. Meneillään olevalla valtakunnallisella biojätekampanjalla ”Rakasta joka murua” kannustetaan asukkaita lajittelemaan biojätteensä entistä ahkerammin.

Tehokas jätehuollon tiedotus ja neuvonta sekä valtakunnalliset kampanjat ovat omiaan ohjaamaan lajitteluun ja siten nostamaan kierrätystuloksia. Esimerkiksi vuosina 2018 – 2019 toteutettu jätelaitosten vaarallisen jätteen kampanja nosti kotitalouksista talteen kerätyn vaarallisen jätteen määrää. Vuonna 2017 Suomessa kerättiin kotitalouksista vaarallista jätettä 4 kiloa asukasta kohti. Vuonna 2018 määrä oli kasvanut jo 4,5 kiloon ja vuonna 2019 vastaava määrä oli 6,3 kiloa.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi