Jätelain muutos – kuntavastuun rajaus ja hankintalain toimeenpano

Vuosina 2016-2017 on ollut käynnissä jätelain muutos. Muutoksen taustalla pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman linjaus siitä että kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Lisäksi muutoksen syynä on vuoden 2017 alussa voimaan tulleen julkisia hankintoja koskevan lain (1397/2016, hankintalaki) yhteensovittamiseksi tarpeelliset sidosyksikköjä koskevat säännökset.

KIVO on kritisoinut lainmuutoksen perusteita. Kuntien toimintamahdollisuuksia jätehuollossa ei tulisi Suomessa rajata enempää kuin EU-direktiivi säätää. Kunnallisen sektorin yhteispanos kiertotalouden kehittämiseen on ratkaisevan tärkeä. Ilman sitä jätehuolto sirpaloituu ja kustannukset nousevat. Suomi on EU:ssa omituinen poikkeus.

Lisätietoa jätelain muutoksesta