Suomi hyödyntämisessä Euroopan parhaimmistoa

Eurostat julkaisi 23.1.2018 vuoden 2016 eurooppalaiset yhdyskuntajätetilastot. Suomi on saavuttanut eurooppalaiset kärkimaat. EUssa yhdyskuntajätteessä kaatopaikoille päätyy edelleen keskimäärin 25 % ja monessa enemmän kuin puolet kaikesta yhdyskuntajätteestä. Yhdyskuntajätehuollon kärkimaissa hyödynnetään yli 95 % jätteestä. Muutos on Suomessa ollut poikkeuksellisen nopea sillä, vain vielä viisi vuotta aikaisemmin yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vain 60 %.

Yhdyskuntajätteen käsittely Euroopassa 2016

Nyt kun käytännössä kaikki yhdyskuntajäte hyödynnetään Suomessa materiaalina tai energiana, tulee kehitys kohdentumaan materiaalin kierrätyksen lisäämiseen. ”Kierrätyksen lisääminen kuitenkin edellyttää uudenlaista yhteistyötä jätehuollon ja teollisuuden toimijoiden kesken”, toteaa KIVOn kehityspäällikkö Timo Hämäläinen. Esimerkiksi kotitalouksien muovit tulisi talteenottaa nykyistä tehokkaammin ja kehittää merkittävästi kierrätysmuovien kysyntää valmistavassa teollisuudessa.

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@kivo.fi